Een schrijftraining waar je echt wat aan hebt

Je bent op zoek naar een schrijftraining voor je organisatie of je medewerkers. Een zakelijke schrijftraining met aandacht voor woord en beeld: creatief schrijven, online schrijven, adviesteksten, blogs, offertes, notulen. Je wilt maatwerk, binnen een kort traject. Dat kan, want jouw schrijfvraag staat centraal! Veel enthousiaste opdrachtgevers gingen je voor. Zij zien hun medewerkers overtuigender, sneller en met meer zelfvertrouwen schrijven.

Een voorbeeld. Als jouw team beleidschrijvers op zoek is naar een effectieve vorm voor beleidsteksten en adviezen, dan verkennen we dat en komen we tot een stramien. Bij voorkeur geen lange lap doorlopende tekst, maar een bondig stramien in Word of een PowerPoint waarin volop ruimte is voor beeld.

Maar stel dat er ook behoefte is aan tips om aantrekkelijk  en helder te schrijven, dan neem ik die op in het programma. Is er een vraag hoe je een advies waterdicht onderbouwt? Of gaat het om draagvlak verkrijgen voor een voorstel? Met de antwoorden op deze vragen maak ik een schrijftraining op maat.

Met eigen tekst, met een persoonlijke noot en met veel praktische tips. Of het nu een schrijftip is, of een handig filmpje op YouTube, ik deel graag mijn kennis en ervaring. En als de training klaar is, beschik je over een of meer checklists die je helpen om scherp te blijven.

Nog een voorbeeld: je managet een callcenter en je medewerkers werken deels met standaardteksten in een stramien. Spelling is een pijnpunt, en je team worstelt hoe ze van standaardzinnen en eigen zinnen een logisch en aantrekkelijk geheel kunnen vormen. Dan maak ik met eigen materiaal en cases een korte, speelse training.

Maatwerk met eigen tekst

Ik maak alle trainingen op maat, dus ik werk niet volgens vaste draaiboeken binnen een vast aantal dagdelen. Werken met eigen teksten is het uitgangspunt. Is Engels de voertaal in je organisatie? Geen probleem! En zoek je geen training, maar een leuke workshop of schrijfproeverij als onderdeel van een teamdag of andere bedrijfsactiviteit, dat kan ook.

Creatief schrijven

SchrijftrainingCreatief schrijven lijkt een toverwoord: je maakt er zakelijke teksten aantrekkelijk mee voor je lezers. Ik verwerk creatieve technieken in al mijn trainingen. In trainingen e-mails schrijven krijgt dat een vertaling in een aantrekkelijk onderwerp, een niet-standaard beginzin en een aantrekkelijke toon. Denk bij beleidsteksten en adviezen aan elementen van storytelling en goedgekozen beeldmateriaal. Bij (online)marketingcommunicatie staat creatie centraal: hoe vind je een verrassende invalshoek die lezers aanzetten tot actie? Het boek Verleid je lezer online, dat ik samen met Joyce Hardholt schreef, geef antwoord op deze vraag. Wil je het bestellen?

Schrijftraining: wat mag het zijn?

Ach, noteer je dit even? Dat is de titel van mijn notuleerboek. Want collega’s gaan snel voorbij aan wat een notulist allemaal moet doen: voorbereiden, luisteren, selecteren, aantekeningen maken en die foutloos uitschrijven. In deze praktische training leer je alles wat nodig is om een goed verslag te maken, met of zonder laptop.

Je wilt e-mails schrijven die de klant of je collega in een keer snapt. Zo kort als het kan, maar wel duidelijk en vriendelijk. Wat is een goede aanhef? Hoe modern moeten je zinnen zijn? Jip-en-janneketaal hoeft echt niet. Afstemmen op je lezer wel. Als je goede begin- en slotzinnen wilt schrijven, acties en afspraken goed wilt verwoorden én minder tijd kwijt wilt zijn aan het maken van een goede brief of e-mail, dan is dit jouw schrijftraining.

Hoe maak je van de informatie in je hoofd een bondig advies? Hoe selecteer je wat relevant is voor je lezer? Hoe overtuig je deze? Hoe kies je een goede opbouw voor je tekst? Met welke tips zorg je voor aantrekkelijke en grammaticaal goede zinnen? Je leert het in deze praktische schrijftraining.

Een tekst zo opschrijven dat 9 van de 10 Nederlanders die begrijpt, dat is B1-taal in een notendop. Dat is niet hetzelfde als jip-en-janneketaal. Het betekent dat je je hoeveelheid tekst, opbouw, keuze van je onderwerp en taal aanpast. B1-taal schrijven lijkt heel gemakkelijk, maar is moeilijker dan schrijven voor je collega of je baas. In mijn training krijg je tips & trucs om je teksten leesbaar te maken voor een groot publiek.

Spelregels toepassen en leestekens correct plaatsen is niet ieders hobby. Maar het is wel nodig. In zakelijke correspondentie verwachten je lezers correct taalgebruik. Worstel niet langer met d’s en t’s of c en k. Ik leer je spelregels en trucjes voor de belangrijkste kwesties van het Nederlands, en waar je de belangrijkste hulpmiddelen op internet kunt vinden. Zo kun je met meer zelfvertrouwen aan de slag met je e-mails, brieven en rapporten.

Je schrijft regelmatig tekst voor op inter- en intranet. Of je bent gestart met een digitale nieuwsbrief, of blog en het lukt je niet om de artikelen bondig te schrijven en wervend te houden. Tips en checklist krijg je van mij in deze training. Oefenen doe je met eigen materiaal: je gaat naar huis met stukken die klaar zijn voor publicatie op het web!

 

Meer smaken trainingen

Zit jouw schrijftraining er niet bij? Kijk bij workshops of neem contact op. In een vrijblijvend gesprek komen we er snel achter of ik jou en je organisatie iets kan bieden, en in welke vorm.

“Ellis heeft voor ons twee tweedaagse trainingen begrijpelijke brieven en beschikkingen schrijven verzorgd. Door haar positieve insteek tijdens deze training heeft zij medewerkers enthousiast gemaakt hun eigen teksten tegen het licht te houden en met het geleerde aan de slag te gaan. Merkbaar is dat het geleerde niet is weggezakt, maar nog steeds leeft onder de medewerkers.”
Margareth Emons, Coördinator Juridische Zaken bij UWVwerkbedrijf

 

“Ellis heeft bij ons in de Isala Klinieken een aantal beleidsschrijvers begeleid bij het ontwikkelen van een langetermijnbeleidsplan op de deelgebieden Kwaliteit, Onderwijs en Wetenschap van onze afdelingen Fysiotherapie en Logopedie. De cursisten waren enthousiast over haar begeleiding en wisten daardoor een prachtig beleidsplan op te leveren waarvan we nu de vruchten plukken!”
Rudi Steenbruggen, Manager Therapiegroep Isala klinieken, Zwolle