Schrijftraining: jouw vraag bepaalt het aanbod

Je bent op zoek naar een schrijftraining voor je organisatie of je medewerkers. Je wilt maatwerk binnen een kort traject. Mijn visie op modulair trainen sluit daar naadloos bij aan.

Ik werk met korte, blended maatwerktrajecten, dus niet volgens vaste draaiboeken binnen een vast aantal dagdelen voor een vast bedrag. De schrijfvraag, die staat centraal. Werken met eigen teksten is het uitgangspunt. Is Engels de voertaal in je organisatie? Dan schakel ik een collega-trainer in, een native speaker, voor dat deel van het traject.

Modulair schrijven

Jouw schrijfvraag krijgt een passend antwoord in een modulair maatwerktraject. Een voorbeeld. Als jouw team beleidschrijvers op zoek is naar een effectieve vorm voor beleidsteksten en adviezen, dan verkennen we dat en komen we tot een stramien. Maar is er ook behoefte aan formuleertips, dan komen die erbij. Is er een argumentatievraag? Of gaat het om draagvlak verkrijgen voor tekst? Met de antwoorden op deze deelvragen stel ik een training op maat samen.

Nog een voorbeeld: je managet een callcenter en je medewerkers werken deels met standaardteksten in een stramien. Maar spelling is een pijnpunt, en ook hoe standaardzinnen en eigen zinnen een logisch geheel kunnen vormen. Die vragen worden de stapstenen, de modules, in een korte training. Niets meer, niets minder.

Blended

Blended betekent dat de werkvormen en informatiedragers verschillen. Het trainingslokaal zie ik als een optie, het is geen must. Digitale ondersteuning met een leeromgeving waar dat effectief is, training on the job, tekstspreekuren, instructiefilmpjes en schrijfcoaching zijn eigentijdse invullingen van leren schrijven.

Veel enthousiaste opdrachtgevers gingen je voor. Zij zien hun medewerkers overtuigender, sneller en met meer zelfvertrouwen schrijven.

Natuurlijk krijg je advies over hoe een modulair traject er uit kan zien. Hier vind je voorbeelden, maar de lijst is niet compleet. Vergelijk ze met stapstenen op een route, die ik graag invul na een adviesgesprek.

 • Efficiënt schrijven
 • Adviesvaardig? Vragen stellen en afbakenen
 • Draagvlak creëren
 • Tekstanalyse
 • Piramidaal schrijven
 • IKS voor brieven en e-mails
 • Mindmap als hulpmiddel bij tekststructuur
 • Argumentatie
 • Eigentijdse formuleertips
 • Moeilijke kwesties: dat/wat/hen/hun etc.
 • Zinsbouw en grammatica
 • De juiste toon bewaken
 • Commercieel schrijven
 • Wat is er veranderd in spelling?
 • Opfrissen d’s en t’s
 • Aan elkaar schrijven of niet
 • Interpunctie
 • E-mails en brieven
 • Beleidsteksten en adviezen
 • Notulen en gespreksverslagen
 • Webteksten en blogs
“Ellis heeft voor ons twee tweedaagse trainingen begrijpelijke brieven en beschikkingen schrijven verzorgd. Door haar positieve insteek tijdens deze training heeft zij medewerkers enthousiast gemaakt hun eigen teksten tegen het licht te houden en met het geleerde aan de slag te gaan. Merkbaar is dat het geleerde niet is weggezakt, maar nog steeds leeft onder de medewerkers.”
Margareth Emons, Coördinator Juridische Zaken bij UWVwerkbedrijf
“Ellis heeft bij ons in de Isala Klinieken een aantal beleidsschrijvers begeleid bij het ontwikkelen van een langetermijnbeleidsplan op de deelgebieden Kwaliteit, Onderwijs en Wetenschap van onze afdelingen Fysiotherapie en Logopedie. De cursisten waren enthousiast over haar begeleiding en wisten daardoor een prachtig beleidsplan op te leveren waarvan we nu de vruchten plukken!”
Rudi Steenbruggen, Manager Therapiegroep Isala klinieken, Zwolle